O firmie

DOMINIUM to młoda dynamiczna firma zajmująca się profesjonalnym zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi takimi jak: biurowce, magazyny, nieruchomości mieszkaniowe pod wynajem i inne. Nasz zespół jest kreatywny, dynamiczny, innowacyjny i złożony z fachowców z różnych dziedzin takich jak: budownictwo, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość i prawo, naszymi parterami są wyłącznie wyselekcjonowane i sprawdzone podmioty rynku nieruchomości jak firmy sprzątające, remontowo-budowlane, konserwatorskie, itp. Wszystko to ma wpływ na wysoką jakość, fachowość i rzetelność świadczonych przez nas usług. Posiadane licencje i wieloletnia praktyka oraz wykwalifikowana kadra sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymaganiom klientów i zapewnić im wyjątkową jakość świadczonych usług.

Strefa Mieszkańca:

W ramach obsługi administracyjnej i zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi oferujemy następujące usługi:

Dominium

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej

- Reprezentacja Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej,
- Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
Dominium

Obsługa bankowo-księgowa

Dopełnienie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP i REGON, Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń finansowych dla wpłat na zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych i funduszu remontowego,
Pobieranie i windykacja pożytków,
Przygotowywanie planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej,
Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnot (rocznych bilansów) na zebraniu ogółu właścicieli nieruchomości i rozliczenie Wspólnoty z Urzędem Skarbowym.
Dominium

Obsługa techniczna nieruchomości

Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
Dokonywanie kontroli technicznej i okresowej przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie (obsługa przez firmy wyspecjalizowane posiadające uprawnienia),
Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
Przygotowywanie planów remontowych,
Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac,
Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych lub prowadzenie przetargów na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
Zapewnianie nadzoru technicznego.
Dominium

Obsługa administracyjna

Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
Zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu i innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
Zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia mogące wystąpić na terenie nieruchomości wspólnej,
Nadzór nad firmami kooperującymi dotyczący utrzymania porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej Podejmowanie uchwał właścicieli lokali na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów lub w trybie mieszanym, oraz ich realizacja, Potwierdzanie uprawnień do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie,
Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali,
Wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i warunków umowy.
Dominium

Obsługa prawna

Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statut),
Reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi (po podjęciu dodatkowej uchwały określającej warunki reprezentacji).

Porady

Wykorzystaj ciepło za które płacisz

Więcej

Ceny ciepła dla Gdańska i Gdyni

Więcej

Ceny wody dla Gdańska i Gdyni

Więcej
Dominium
Kontakt

Adres

81-369 Gdynia, ul. Derdowskiego 7

Zadzwoń do nas

58 662 40 34
58 662 40 46

Facebook

Dominium

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania oraz poznaj naszą politykę prywatności Polityka prywatności i cookies